POČETNA        VIJESTI        SPORT        MAGAZIN        TEME        O NAMA        MARKETING/KONTAKT

BOSNI SE NE PIŠE DOBRO: Pogledajte ko su i odakle su sudije koji će odlučivati o reviziji presude protiv Srbije?

Bosna i Hercegovina je i zvaničko predala aplikaciju za reviziju presude protiv Srebije. Nakon i kad zahtjev za reviziju presude bude prihvaćen, uslijedit će proces u kojem će konačnu riječ dati sudije Međunarodnog suda pravde, njih 15.


Sudije ovog suda na devetogodišnji mandat imenuju Generalna skupština i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) sa liste kandidata koje nominuju nacionalne grupe Stalnog arbitražnog suda.

Sam proces izbora sudija je definiran Statutom ICJ-a, koji predviđa izbor pet sudija svake tri godine. Ukoliko jedan od sudija premine tokom mandata ili bude smijenjen, organizuju se posebni izbori na kojim se bira zamjenski sudija.

Iz jedne države ne može dolaziti dvoje ili više sudija ICJ-a. Pri izboru sudija se vodi računa i o regionalnoj zastupljenosti, tako da postoji pet mjesta predviđenih za zemlje zapadne Evrope i Sjeverne Amerike, tri za afričke države, dva za istočnoevropske države, tri za azijske države i dva za latinoameričke i karibske države. Pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a Francuska, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD uvijek imaju svog predstavnika u ICJ-u.

Sudije mogu donositi zajedničke presude ili davati izdvojena mišljenja. Odluke se donose većinom, a u slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika Suda.

Član 31. Statuta definira procedure kojima je predviđeno učešće ad hoc sudija u spornim slučajevima pred Sudom. Sistem omogućava svakoj strani u postupku, koja nema svog sudiju u Sudu, da izabere osobu koja će obnašati dužnost sudije isključivo u tom slučaju. S tim u vezi postoji mogućnost da u jednom slučaju odlučuje 17 sudija. Taj sistem je uveden s ciljem ohrabrivanja država da podnesu tužbe ukoliko smatraju da je to potrebno. Ad hoc sudije pomažu ostalim sudijama da bolje shvate prirodu problema koji je predmet tužbe, a njihovi glasovi, koji uglavnom idu u korist zemalja koje predstavljaju, anuliraju jedan drugog u konačnom zbiru i na taj način ne utječu mnogo na ishod procesa.

Predsjednika i potpredsjednika biraju članovi Međunarodnog suda pravde tajnim glasanjem svake tri godine. Posljednji izbor je održan 6. februara 2015. godine, kada je za predsjednika Suda izabran sudija Ronny Abraham (Francuska), a za potpredsjednika sudija Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalija).

Ostale trenutne sudije su Hisashi Owada (Japan), Peter Tomka (Slovačka), Mohamed Bennouna (Maroko), Antônio Augusto Cançado Trindade (Brazil), Christopher Greenwood (Ujedinjeno Kraljevstvo), Xue Hanqin (Kina), Joan E. Donoghue (SAD), Giorgio Gaja (Italija), Julia Sebutinde (Uganda), Dalveer Bhandari (Indija), Patrick Lipton Robinson (Jamajka), James Richard Crawford (Australija) i Kirill Gevorgian (Rusija).

Aktuelni predsjednik Suda Ronny Abraham bio je sudija ICJ-a u periodu donošenja ranije presude u ovom slučaju. U vrijeme izricanja presude po tužbi BiH protiv Srbije, 26. februara 2007. godine, dužnost sudije su obnašali, pored Abrahama, Hisashi Owada, Peter Tomka i Mohamed Bennouna.

faktor.ba


Najčitanije na portalu